زونكن دیجیتال
بازخوانی ادبیات انقلاب یك ضرورت است.
درباره وبلاگ


با سلام از اینکه وبلاگ منو قابل دونستی و به اون سر زدی ممنونم امیدوارم بتونم توی وبلاگ با مطالبی که می نویسم نظرتو جلب کنم.آخه هدف من اینه که توی این وبلاگ به صورت منطقی و مستدل راجع به موضوعات مهم بحث و گفتگو داشته باشم.من یک طلبه هستم و افتخارم اینه که نوکری امام زمان(عج) را می کنم.

مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی تلقی های سه گانه نسبت به گفتمان عدالت و پیشرفت / معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس تلقی تکاملی و ضد توسعه از گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی

بررسی تلقی ها موجود در جامعه از گفتمان عدالت و پیشرفت

با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت به تدریج نسبت به این موضوع تلقی های مختلفی- در میان نخبگان, مسئولان و جریان های فکری و فرهنگی- به وجود آمد. این تلقی های مختلف در یک دسته بندی کلی در قالب سه تلقیِ:

1. " تبلیغی و شعاری"

2. "نمادگرا و مصداقی"

3. "تکاملی و ضد توسعه"

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی تلقی های سه گانه نسبت به گفتمان عدالت و پیشرفت / معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس تلقی تکاملی و ضد توسعه از گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی

بررسی تلقی ها موجود در جامعه از گفتمان عدالت و پیشرفت

با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت به تدریج نسبت به این موضوع تلقی های مختلفی- در میان نخبگان, مسئولان و جریان های فکری و فرهنگی- به وجود آمد. این تلقی های مختلف در یک دسته بندی کلی در قالب سه تلقیِ:

1. " تبلیغی و شعاری"

2. "نمادگرا و مصداقی"

3. "تکاملی و ضد توسعه"

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی تلقی های سه گانه نسبت به گفتمان عدالت و پیشرفت / معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس تلقی تکاملی و ضد توسعه از گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی

بررسی تلقی ها موجود در جامعه از گفتمان عدالت و پیشرفت

با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت به تدریج نسبت به این موضوع تلقی های مختلفی- در میان نخبگان, مسئولان و جریان های فکری و فرهنگی- به وجود آمد. این تلقی های مختلف در یک دسته بندی کلی در قالب سه تلقیِ:

1. " تبلیغی و شعاری"

2. "نمادگرا و مصداقی"

3. "تکاملی و ضد توسعه"

قابل طبقه بندی می باشند. با پرهیز مطلق از تنگ نظری های قبیله ای و حزبی به بررسی علمی میزان کارآمدی این رویکردها در تحقق اهداف دهه چهارم می پردازیم. لازم به ذکر است که برای پرهیز از ایجاد حاشیه از ذکر مصداق برنامه های جریان های" تبلیغی و شعاری" و"نمادگرا و مصداقی"خود داری شده است.

تلقی تبلیغی و شعاری از گفتمان عدالت و پیشرفت

به گزارش رجا نیوز: دسته اول از موضع گیری ها نسبت به گفتمان عدالت و پیشرفت در سطح برخورد تبلیغاتی با این موضوع خلاصه می شوند. در این نوع از برنامه ها موضوع عدالت و پیشرفت به صورت های مختلف رسانه ای و غیر رسانه ای تبلیغ و ترویج می شود ولی به همراه این برنامه های تبلیغاتی تحلیل و یا برنامه خاصی برای تحقق عدالت و پیشرفت ارائه نمی گردد. این جریان پرداختن به این موضوع را در سطح مصاحبه, سخنرانی, همایش, میزگرد و بنرهای تبلیغاتی خلاصه می نماید. برای شناسائی برنامه های تبلیغاتی از برنامه های دیگر, مهمترین شاخص فقدان برنامه و تحلیل خاص در راستای تحققِ گفتمان عدالت و پیشرفت است.

تلقی نمادگرا و مصداقی از گفتمان عدالت و پیشرفت

دسته دوم از تلقی های موجود در جامعه نسبت به گفتمان دهه چهارم؛ برخورد نمادگرا و مصداقی با این گفتمان است. جریان های نمادگرا در موضوع گفتمان عدالت و پیشرفت به دو دسته تقسیم می شوند: نوع اول از برنامه های نمادگرا در واقع مصادیقی از برنامه های موجود نهادهای اداره کننده کشور می باشند ؛ که به صورت نمادین تحت عنوان عدالت و پیشرفت مورد توجه قرار می گیرند. به عبارت دیگر جریان های نمادگرا با استفاده از فضای گفتمانی عدالت و پیشرفت سعی می کنند تا برخی از مصادیق برنامه ی موجودِ خود را در جامعه برجسته و طرح نمایند. نکته قابل توجه در این نوع از برنامه ها این است ؛ که در واقع مصادیق معرفی شده تحت عنوان گفتمان عدالت و پیشرفت, جزئی از یک برنامه کلی و نظام مند هستند که بریده از نظام برنامه ی حاکم بر آن به جامعه معرفی شده اند. شاخص اصلی تشخیص برنامه های نمادین از سایر برنامه ها این است که با اندکی دقت مشخص می شود که این برنامه در زمان تصویب, جزئی از یک برنامه جامع تلقی شده اند, ولی به تناسب فضای گفتمانی به صورت جداگانه تبلیغ شده اند. نوع دومی از برنامه ها ی نمادگرا وجود دارند؛ که به خلاف نوع اول گزینشی از برنامه های موجودِ مبتنی بر ادبیات توسعه نمی باشند. در تحقق این برنامه ها از ابتدا گفتمان عدالت و پیشرفت مفروض بوده است و طرح ها و برنامه هائی به عنوان عدالت و مصادیقی هم برای پیشرفت مورد برنامه ریزی قرار گرفته است. در این نوع از برنامه ریزی ها هدف اصلی گفتمان عدالت و پیشرفت که زمینه سازی اجرائی و گفتمانی برای تحول در نحوه اداره کشور می باشد مورد غفلت واقع می شود.

تلقی تکاملی و ضد توسعه از گفتمان عدالت و پیشرفت

اما دسته سومی از برنامه ها مبتنی بر گفتمان عدالت و پیشرفت در کشور در حال شکل گیری است که این نوع از برنامه ها بر اساس ارائه تحلیل عمیق از ضرورت و چرائی طرح گفتمان عدالت و پیشرفت شکل گرفته است. به عبارت دیگر در این دسته از برنامه ها به مشکل اصلی نظام مبارک جمهوری اسلامی در سطح برنامه ریزی توجه شده است. تعارض و تفاوت شاخص های توسعه و شاخص های اسلامی انقلاب مانند عدالت, معنویت , خانواده و... در طول سالهای انقلاب نخبگان و رهبران اصلی انقلاب را به ضرورت تحول در نحوه برنامه ریزی کشور رهنمون ساخته است. تبیین تعارض های برنامه ریزی بر اساس توسعه غربی با شاخص های اسلامی انقلاب و همچنین برنامه ریزی عینی و مدیریت تحولات برای خروج کشور از چنبره ادبیات توسعه موضوع اصلی گفتمان عدالت و پیشرفت است که در برنامه ریزی دو دسته قبل مورد غفلت واقع شده بود.

اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی؛ حاوی برنامه های مبتنی بر تلقی ضد توسعه از گفتمان عدالت و پیشرفت

اولویت های برنامه ریزی بر اساس گفتمان عدالت و پیشرفت -در ضمن توجه عمیق به علت نامگذاری دهه چهارم به این نام – در جدول شماره یك گفتمان عدالت و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. این جدول در واقع اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود كه در آن چگونگی حركت كشور به سمت تولید الگوی پیشرفت اسلامی تئوریزه شده است. این جدول كه توسط شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی و در قم تولید شده است در مهمترین اولویت خود به مسئله خطرناك یكسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی در ذهنیت بر نامه ریزان جامعه توجه كرده است و برای حل آن راهكاری متفاوت از راهكارهای موجود در نهادهای علمی ارائه داده است.در این جدول "موضوعات انتقال نظام به مرحله الگوی پیشرفت اسلامی" به عنوان مدخل های اجتماعی ورود به بحث الگوی پیشرفت اسلامی و تحول در نحوه اداره کشور معرفی شده است.

بازخوانی بخشی از ادبیات انقلاب, با موضوع ضرورت پرهیز از تقلید از الگوهای غربی در اداره کشور

البته توجه به آسیب های توسعه غربی در ابتدای دهه چهارم از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است؛ که باز خوانی مجدد این محورها به درك عمیق تر نخبگان و مدیران سیاسی جامعه از نیازهای واقعی ملت مدد می رساند..

در آغاز سال 1387،رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی برای اولین بار موضوع عدالت و پیشرفت را به عنوان اولویت دهه چهارم انقلاب مطرح كردند و در همان سخنرانی، مهمترین مانع دستیابی به عدالت و پیشرفت توأمان را استفاده از تئوری های غربی برای اداره كشور دانستند. معظم له در باره این مانع بزرگ فرمودند:

... پیشرفت در همه‌ی این زمینه‌ها لازم است؛ اما همه‌ی این پیشرفتها باید در سایه‌ی عدالت و در كنار تأمین عدالت باشد.
ممكن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسین‌های اقتصادی بگویند: آقا نمی‌شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا كنید، ناچار باید فاصله‌ی طبقاتی را قبول كنید و بپذیرید! اینجاست كه ما عرض می‌كنیم «نوآوری». نباید خیال كنیم كه نسخه‌های اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یك نسخه‌ای است، دوره ای دارد؛ آن دوره طی می‌شود و فكر تازه و فكر نویی به میدان وارد می‌شود؛ بگردید آن فكر نو را پیدا كنید؛ شاخص باید این باشد.

البته تأكید بر ناسازگاری تئوری های اقتصادی و غیر اقتصادی غربی با شاخص عدالت و دیگر شاخص ها ی اسلامی در قبل و بعد از این سخنرانی راهبردی به صورت مكرر مورد توجه معظم له قرار گرفته است. در یكی دیگر از این نمونه سخنرانی های مهم، ایشان مسئله عدم كارآمدی استفاده از الگوی های ژاپنی و چینی در اداره كشور را در جمع نمایندگان مجلس هفتم مورد اشاره قرار داده و فرمودند:

این نكته‌ى اساسى، در بحث‌هاى اقتصادى و غیراقتصادى جارى است. كسانى دنبال این هستند كه حرفى را پرتاب كنند و ذهن مردم را از مسائل اصلى دور نگه دارند: مدل چینى، مدل ژاپنى، مدل فلان. مدل توسعه در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرایط فرهنگى، تاریخى، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یك مدل كاملاً بومى و مختص به خود ملت ایران است؛ از هیچ‌جا نباید تقلید كرد؛ نه از بانك جهانى، نه از صندوق بین‌المللى پول، نه از فلان كشور چپ، نه از فلان كشور راست؛ هرجا اقتضایى دارد. فرق است بین استفاده كردن از تجربیات دیگران، با پیروى از مدل‌هاى تحمیلى و القایى و غالباً هم منسوخ.

به هرحال پرواضح است كه اداره كشور و دستیابی به عدالت و پیشرفت در سایه نقد الگوی توسعه غربی و تولید الگوی پیشرفت اسلامی به دست می آید و در واقع جریانات سیاسی و فكری كشور باید به نقش مقوله بسیار مهم تولید الگوی پیشرفت اسلامی در اداره كشور توجه نمایند.

معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در مصاحبه با کیهان فرهنگی

لینک دانلود اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامینوع مطلب :
برچسب ها : الگوی عدالت و پیشرفت، نقشه راه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 12 آذر 1397 11:16 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board
and I to find It really useful & it helped me out
much. I am hoping to provide one thing again and help others like you aided me.
شنبه 3 شهریور 1397 05:22 ق.ظ
you are really a excellent webmaster. The web site loading speed
is incredible. It seems that you are doing
any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece.
you have done a magnificent task on this subject!
پنجشنبه 28 تیر 1397 05:29 ق.ظ
What i don't realize is in reality how you're
now not really much more well-appreciated than you might be now.
You're very intelligent. You know therefore considerably with regards to this subject, made me in my view consider it from numerous numerous angles.
Its like women and men don't seem to be fascinated until
it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding.
Always handle it up!
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 06:06 ب.ظ
excellent issues altogether, you simply won a new reader.
What could you suggest about your submit that you just made a few days ago?
Any positive?
شنبه 20 آبان 1396 01:10 ب.ظ
Screen -A -m -d -S css-server/srcds _ run -console -video game
cstrike +map de_dust2 -maxplayers 24 -autoupdate -tickrate 100.
پنجشنبه 18 آبان 1396 08:58 ق.ظ
Listed here are some birthday presents ideas.
شنبه 1 مهر 1396 06:37 ب.ظ
Appreciation to my father who told me on the topic of this web site, this website is
truly awesome.
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:25 ب.ظ
It is appropriate time to make a few plans for the long run and it's
time to be happy. I've read this publish and if I could I
wish to suggest you some interesting things or tips.
Perhaps you could write subsequent articles relating to
this article. I wish to learn more issues approximately it!
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:50 ق.ظ
Excellent, what a weblog it is! This weblog presents valuable facts to us, keep it up.
شنبه 14 مرداد 1396 04:20 ب.ظ
It's awesome to pay a visit this website and reading the views of all mates regarding this post,
while I am also keen of getting experience.
سه شنبه 10 مرداد 1396 05:13 ب.ظ
Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you're a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back later in life.

I want to encourage continue your great posts, have a nice day!
سه شنبه 10 مرداد 1396 06:35 ق.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the
excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this
one nowadays.
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:39 ق.ظ
This piece of writing is in fact a pleasant one it assists new the web
viewers, who are wishing for blogging.
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:10 ق.ظ
First off I want to say great blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear your
head prior to writing. I've had a hard time clearing my mind in getting my ideas
out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Many thanks!
شنبه 7 مرداد 1396 09:56 ب.ظ
I used to be able to find good info from your content.
شنبه 7 مرداد 1396 07:44 ب.ظ
Hello, just wanted to mention, I loved this post. It was
funny. Keep on posting!
شنبه 7 مرداد 1396 03:21 ب.ظ
Quality content is the crucial to interest the people to pay a quick visit the website, that's what this web site is providing.
شنبه 7 مرداد 1396 12:08 ب.ظ
Hello there! This is my first visit to your blog!
We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same
niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have
done a wonderful job!
شنبه 7 مرداد 1396 12:03 ب.ظ
Great article! We will be linking to this particularly great article on our site.
Keep up the great writing.
شنبه 7 مرداد 1396 07:59 ق.ظ
Piece of writing writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write if not it
is difficult to write.
یکشنبه 11 تیر 1396 02:25 ب.ظ
Thanks for finally writing about >زونكن دیجیتال -
معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی
بر اساس تلقی ضد توسعه و تکاملی از عدالت
و پیشرفت <Liked it!
سه شنبه 6 تیر 1396 11:00 ق.ظ
Hi there I am so grateful I found your blog,
I really found you by accident, while I was looking on Askjeeve for
something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many
thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog
(I also love the theme/design), I don't have time to look
over it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read much more, Please do
keep up the fantastic job.
یکشنبه 4 تیر 1396 10:23 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در
واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای while.
من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و
شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.

اگر شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
شنبه 6 خرداد 1396 05:17 ب.ظ
While you are hunting for Chinese ATVs dealerships, make sure to find out from them if they have
the parts available in any way time - that is, if they have the components in supply.
دوشنبه 1 خرداد 1396 06:01 ب.ظ
I simply couldn't go away your web site prior to suggesting that I actually loved the standard information an individual supply
to your guests? Is going to be again frequently to check out new posts
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 09:01 ب.ظ
Great post. I was checking constantly this
blog and I am impressed! Extremely helpful information particularly the last part :
) I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a long time.
Thank you and good luck.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:59 ق.ظ
Going Tags for SEO purposes define one of the most fundamental parts of a web page and
also flag them for search engines.
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 05:09 ق.ظ
I am in fact glad to glance at this website posts which carries plenty of helpful facts,
thanks for providing these kinds of statistics.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 06:49 ب.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have
found something that helped me. Kudos!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 02:54 ق.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you
could be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back later in life.

I want to encourage you continue your great writing,
have a nice evening!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی